Για το μουσικό σχολείο Ιλίου, οι ερευνητικές εργασίες αλλά και τα project γενικότερα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, προάγουν την συνεργατικότητα των μαθητών και επιτρέπουν στην δημιουργικότητά τους να αποκτήσει εύρος, συντονισμό αλλά και κατεύθυνση.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από το εύρος της θεματολογίας που καλύπτουν οι ερευνητικές εργασίες και τα project του σχολείου.

Πατήστε πάνω στα κινητά πάνελ για να μεταφερθείτε στην σελίδα των εργασιών. Οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι που θα βρείτε, θα σας οδηγήσουν στις εργασίες.
2012|2017