Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην καλή λειτουργεία του Μουσικού Σχολείου.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία, επιλέξατε την λέξη
εδώ που βρίσκεται ανάμεσα στις κάθετες γραμμές μετά τον τίτλο του κάθε αρχείου. Το αρχείο θα ανοίξει σε καινούργια καρτέλα.

Ανάλογα με τον πλοηγό που χρησιμοποιείτε και εφόσον επιλέξετε δεξί κλικ, μπορείτε να δείτε τα αρχεία σε νέο παράθυρο, νέα καρτέλα ή να τα αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας φάκελλο λήψεων πριν τα δείτε.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ κατεβάστε από | εδώ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ κατεβάστε από | εδώ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΙ κατεβάστε από | εδώ |
• ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΓΥΜΝ/ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020 κατεβάστε από | εδώ
• ΕΟΔΥ/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ sars-cov-2 κατεβάστε από | εδώ
• KYA/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (sars-cov-2) κατεβάστε από | εδώ
• ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (sars-cov-2) κατεβάστε από | εδώ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΜΑΡ. 2021) κατεβάστε από | εδώ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΑΡ. 2022) κατεβάστε από | εδώ |


νομ ο{thesiα_*