Πατήστε πάνω στο πάνελ για να μεταφερθήτε στις εργασίες. Πατήστε πάνω στο πάνελ για να μεταφερθήτε στις εργασίες. Πατήστε πάνω στο πάνελ για να μεταφερθήτε στις εργασίες. Πατήστε πάνω στο πάνελ για να μεταφερθήτε στις εργασίες.
Το μουσικό σχολείο Ιλίου συμμετέχει από το 2008 σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα έχει στόχους να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες του δομημένου & φυσικού περιβάλλοντος, να διερευνήσουν την επίδραση του ανθρώπου σε αυτό, να εξοικειωθούν με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την περιβαλλοντική τους νοημοσύνη.

Οι ευρύτεροι θεματικοί τομείς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις τέχνες, τις θετικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες, την πολιτιστική κληρονομιά, την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας & της επικοινωνίας.

Οι μαθητές παροτρύνονται να επιλέξουν οποιοδήποτε περιβαλλοντικό θέμα θεωρούν ενδιαφέρον εφόσον αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη συνεργασίας, μάθησης και δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος.