μετά δη μουσικήν, γυμναστική θρεπτέοι οι νέοι.
ΠΡΩΤΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΑ ΑΝΑΘΡΕΨΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2ο ΒΙΒΛΙΟ
Σκοπός της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου είναι η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της μουσικής παιδείας, χωρίς υστέρηση της γενικής μόρφωσης. Το σχολείο έχει ανθρωπιστική κατεύθυνση. Στόχος του δεν είναι μόνο οι επιδόσεις αλλά κυρίως ο άνθρωπος.
panorama
Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για ελάχιστη ανάλυση 1280 επί 800.

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε όλο το κείμενο:
• μεγιστοποιήστε το παράθυρο έτσι ώστε να καλύπτει όλο το εύρος της οθόνης σας.
• πατήστε
[CTRL -] για να κάνετε zoom out.

Αν δεν βλέπετε καλά την ιστοσελίδα, μεταφερθείτε στις
οδηγίες πλοήγησης για βοήθεια.
{